Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti, RE populaciju i rodnu ravnopravnost06.08.2021
Održana obuka - Multidimenzionalna porodična terapija (uvodni modul)

Održana je multidimenzionalna porodična terapija kod tretmana zavisnosti od droga. Učesnici su bili zaposleni u Kancelariji i nastavnice uključene u programe primarne prevencije. Dok je predavač bila Mulka Nišić, Regionalna koordinatorka, Udruženje Proslavi Oporavak, Bosna i Hercegovina.
Mulka Nišić je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku za socijalni rad. Prošla niz edukacija iz oblasti psihologije, oporavka od zavisnosti i politika o drogama.
U svojoj ranoj karijeri radila je u privatnom i javnom sektoru, te u međunarodnim organizacijama i na istraživačkim projektima u UNDP-u. Gospođa Nišić je zadnjih 5 godina aktivno angažovana u oblastima borbe protiv zloupotrebe droga, oporavka od zavisnosti i politikama o drogama, prvo kao Koordinatorica regionalnog projekta u Udruženju Proslavi Oporavak iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina, a zatim i kao Communication Officer u EURAD-u, evropskoj mreži za prevenciju, tretman i oporavak. Predstavljala je regiju Zapadne Evrope u sklopu Radne grupe civilnog društva- CSTF koja je radila pripremu za Ministarski segment 62. sjednice UN-ove Komisije za droge, održane u martu 2019. godine.
Radna grupa je služila kao zvanična veza između Ujedinjenih nacija i civilnog društva i obezbijedila input civilnog društva za kreiranje Ministarske deklaracije 2019. Takođe, odgovorna je za različite nacionalne i regionalne projekte i istraživanja koja imaju za cilj da istraže i poboljšaju situaciju osoba koje se oporavljaju i onih koji se još uvijek bore s ovisnošću i suočavaju se sa višestrukom stigmom, marginalizacijom, te kombinacijom problema koji uključuju poremećaje vezane za upotrebu droga, kontakt s krivično-pravnim sistemom i probleme sa mentalnim zdravljem.Copyright © 2008. all right reserved. Prevencija Kotor