Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti, RE populaciju i rodnu ravnopravnost
• EMCDDA

Delegacija Evropskog Centra za monitoring droga i zavisnosti od droga posjetila je kancelariju u okviru projekta čiji je cilj procjena kapaciteta država Zapadnog Balkana da uspostave informacioni sistem na području monitoringa droga, kao i izrada prvog “Pregleda situacije u zemlji (Country Situation Summary) i “Informacione mape” kao inventara dostupnih nacionalnih izvora podataka i ekspertize u ovoj oblasti. Projekat finansira Evropska komisija u okviru programa CARDS.• ERYICA

Kancelarija je tokom 2008 godine dobila status saradnika u okviru evropske mreže za informisanje I savjetovanje mladih ERYICA, sa sjedištem u Luksemburgu, ostvarivši učešće na seminarima, konferenciajma I studijskoj posjeti u organizaciji ove mreže na temu unaprijeđivanja prakse u oblasti informisanja, savjetovanja I prevencije u populaciji mladih. Programi u okviru ERYICA finansirani su od strane Izvršne Agencije za obrazovanje I kulturu Evropske komisije (Executive Agency for Education&Culture of the European Commission), kao I drugih relevantnih evropskih struktura.
• CBIB

Kancelarija je uključena u proces pripreme za korišćenje predpristupnih fondova kroz komponentu IPA putem obuka koje je u Crnoj Gori organizovao CBIB, kao I putem registrovanja u regionalnoj bazi podataka CBIB, i Forumu Sekretarijata za evropske integracije u cilju uspostavljanje partnerstava za projekte prekogranične saradnje.

• CAMPUS 15

Kancelarija je kroz status partnera uključena u realizaciju projekata sa ciljem uključivanja mladih u proces socijalne transformacije koju sprovodi međunarodna Organizacija sa sjedištem u Nemačkoj. Projekti uključuju zajedničke seminare, kampove, akcije u zajednici i omladinske inicijative.

• BCIF

Projekat javnog zastupanja “Granicom do zdravlja” realizovan je uz podršku Balkanskog fonda za lokalne inicijative u cilju uvođenja mjera organičenja u točenju alkohola maloljetnim licima na javnim mjestima u opštini Kotor.
 
• Regionalna saradnja


U Kotoru je tokom 2008 godine u dva navrata boravio prof Dr Slavko Sakoman iz Hrvatske (Zagreb) koji je govorio na simpozijumu o savremenim tendencijama u liječenju narkomanije, kao i o sistemskom pristupu prevenciji na državnom i lokalnom nivou. Profesor Sakoman je održao i
 
seminar za profesionalce i mlade volontere uključene u preventivne programe u opštini Kotor,
i drugim gostujućim opštinama
(Nikšić, Berane Žabljak).

Kaneclarija razvija i saradnju sa mnogim drugim organizacijama i institucijama na međunarodnom nivou u cilju unaprijeđivanja teorijskih znanja i prakse u oblasti prevencije.


Copyright © 2008. all right reserved. Prevencija Kotor