Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti, RE populaciju i rodnu ravnopravnost
Omladinski rad

Prema Sporazumu o saradnji NVO Forum MNE u okviru Kancelarije sprovodi kontinuirani omladinski rad u oblasti prevencije bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja.

U okviru programa sprovode se dvije vrste aktivnosti: radionice sa mladim volonterima i kampanje u zajednici čiji je cilj da se mladima pruži podrška u prevazilaženju razvojnih kriza tokom odrastanja, i obezbjede uslovi za njihovo aktivno uključivanje u procese u zajednici koji ih se tiču. Volonteri se obučavaju i za uključivanje u vršnjačke preventivne programe i promociju zdravih stilova življenja.

U okviru programa za mlade uspostavljena je i saradnja sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore, kao i predstavništvom u Kotoru, kroz organizovanje ciklusa seminara inkluzivne nastave sa ciljem unaprijeđivanja znanja i informisanosti mladih o načinima uključivanja mladih sa hendikepom u
programe u zajednici.Seminare su realizovali članovi udruženja, a polaznici su bili njihovi vršnjaci.
U okviru kampanje za promociju zdravih stilova življenja realizovano je nekoliko projekata:

• projekat javnog zastupanja „Granicom do zdravlja“ imao je za cilj da obezbjedi uticaj na donosioce odluka u pravcu uvođenja mjera ograničenja u prodaji alkohola maloljetnim licima na javnim mjestima u opštini Kotor. Projekat je realizovan u okviru programa "Aktivne zajednice" Balkanskog fonda za lokalne inicijative, BCIF uz sufinansiranje opštine Kotor. o

• realizovan je i niz aktivnosti u cilju podrške amaterskim sportskim društvima u opštini Kotor (sportski turniri, igre bez granica), kao i mladim neafirmisanih stvaraocima (koncerti, kreativne radionice, izložbe).Realizaciju aktivnosti pomogli su vaterpolo klubom Primorac iz Kotora, caffe barom SCORPIO i Omladinski Fudbalskim Klubom Kotor, Centar za kulturu Nikola Đurković iz Kotora, Gradska galerija, Kino Boka, javni servis Radio Kotor, Skala radio i sl.Copyright © 2008. all right reserved. Prevencija Kotor