Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti, RE populaciju i rodnu ravnopravnost


Osnovne oblasti djelovanja opštinske Kancelarije zasnovane su na univerzalnim principima unapređenja zdravlja i aktivnostima u okviru različitih nivoa prevencije. Statutom su regulisane i nadležnosti Upravnog i Nadzornog odbora Kancelarije.


• Unapređenje zdravlja se sprovodi kroz politiku razvoja zdravih stilova života kod mladih ljudi (akcenat na pružanje mogućnosti za kvalitetnim obrazovanjem, kulturnim sadržajima, fizičkoj aktivnosti kroz bavljenje sportom i rekreacijom, zdravoj ishrani i sl.),


• Primarna prevencija se sprovodi u cilju spriječavanja nastanka problema vezanih za uzimanje psihoaktivnih supstanci (droge, alkohola, duvana). Aktivnosti se sprovode na planu redukovanja dostupnosti PAS, preventivne edukacije omladine sa programima razvoja životnih vještina (uz podrsku NVO), te podizanja svjesnosti javnosti (posebno roditelja i porodice) o faktorima rizika za razvijanje bolesti zavisnosti od PAS.

Radno vrijeme:

Radnim danima od 7-15h

Stručni tim:
Snežana Stevović,
sociološkinja - samostalna savjetnica za prevenciju narkomanije
Slađana Mijanović
sociološkinja - samostalna savjetnica za prevenciju narkomanije

Adresa
:
Stari Grad 516,
85330 Kotor, Crna Gora

tel: +382 82 302 724
fax: +382 82 302 725
mob:+382 69 825 454
         +382 69 578 255
e-mail: prevencija@kotor.me
kancelarija@prevencijakotor.com

web site:

www.prevencijakotor.com
Copyright © 2008. all right reserved. Prevencija Kotor