Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti, RE populaciju i rodnu ravnopravnost


Informativno edukativni program

Tokom školske 2007/2008. godine u 9 osnovnih i srednjih šlola u opštini Kotor sproveden je informativno-edukativni program prevencije bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja koji je obuhvatio istraživanje faktora rizika i navika u korišćenju psihoaktiuvnih supstanci u populaciji učenika uzrasta od 11-18 godina, kao i predavanja u cilju informisanja učenika i nastavnika o vrstama PAS.

U okviru programa kreirana je brošura “Dobro je znati” namjenjena mladima, nastavnicima i roditeljima (članovima Savjeta roditelja), sa ciljem upoznavanja sa različitim vrstama zavisnosti (narkomanijom, alkoholizmom, pušenjem), načinima prepoznavanja rizičnih ponašanja kod adolescenata, konstruktivnog reagovanja u kriznim situacijama., kao i problema organizovanja slobodnog vremena mladih.Program su kreirale i sprovele stručne saradnice: Dr Marina Roganović, neuropsihijatrica i Nada Matković, socijalna radnica.

Studentska populacija u program je uključena kroz saradnju sa Fakultetom za pomorstvo (na iniciajtivu prof. dr. Danila Đurovića, u okviru predmeta "ekološki menadžment", a kao dio obrazovne materije vezane za mentalnu ekologiju i humanu ekologiju).

U razgovoru sa studentima razmatrane su i mogućnosti direktnog uključivanja studentske populacije u projektne aktivnosti Kancealrije kroz delegiranje predstavnika u koordinacioni odbor Kancelarije ili kroz projektno projektno angažovanje, što će biti i temelj za buduću saradnju Fakulteta i Kancelarije.Copyright © 2008. all right reserved. Prevencija Kotor